4 thoughts on “Pisay ’96 Radio Episode 6: 2007 Homecoming Edition!

  1. jonas says:

    potah! sayang wala ako. mukang sobrang nag-umapaw yung beer dyan noon, judging by the podcast. hehe.

Comments are closed.